Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG

  Cộng, trừ và nhân hai ma trận

  Share

  admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi: 1203
  Points: 2998
  Join date: 11/11/2009
  Age: 32
  Đến từ: Cần Thơ

  Cộng, trừ và nhân hai ma trận

  Bài gửi  admin on Sat Dec 19, 2009 1:24 pm

  Chương trình: Cộng, trừ và nhân hai ma trận

  Code:
  #include "conio.h"
  #include "iostream.h"
  #define max 100
  /*Nhap ma tran he so*/
  void NhapMaTran(float A[max][max], int m, int n){
     for(int i = 0; i<m; i++)
     for(int j = 0; j<n; j++) {
        cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
        cin>>A[i][j];
     }
  }

  /*Xuat ma tran*/
  void XuatMaTran(float A[max][max], int m, int n) {
     for(int i=0 ; i<m; i++){
        cout<<endl;
        for(int j=0 ; j<n; j++)
           cout<<A[i][j]<<"\t";
     }
  }
  /*C = A+B*/
  void CongMaTran(float A[max][max], float B[max][max], float C[max][max], int m, int n) {
     for(int i = 0; i<m; i++)
     for(int j = 0; j<n; j++)
        C[i][j] = A[i][j]+B[i][j];

  }
  /*A cap mxn * B cap nxp = C cap mXp*/
  void NhanMaTran(float A[max][max], float B[max][max], float C[max][max], int m, int n, int p){
     for(int i = 0; i<m; i++)
        for(int k = 0; k<p; k++) {
           C[i][k]=0;
           for(int j = 0; j<n; j++)
              C[i][k] = C[i][k]+A[i][j]*B[j][k];
        }
  }
  /*Chuong trinh chinh*/
  void main(){
     int m=3,n=2,p=3;
     float A[max][max],B[max][max],C[max][max],D[max][max];
     clrscr();
     cout<<"Nhap ma tran A cap "<<m<<"x"<<n<<endl;
     NhapMaTran(A,m,n);
     cout<<"Nhap ma tran B cap "<<m<<"x"<<n<<endl;
     NhapMaTran(B,m,n);
     cout<<"Nhap ma tran C cap "<<n<<"x"<<p<<endl;
     NhapMaTran(C,n,p);
     cout<<"Ma tran A\n";
     XuatMaTran(A,m,n);
     cout<<"\nMa tran B\n";
     XuatMaTran(B,m,n);
     cout<<"\nMa tran C\n";
     XuatMaTran(C,n,p);
     cout<<"\nMa tran D = A+B\n";
     CongMaTran(A,B,D,m,n);
     XuatMaTran(D,m,n);
     cout<<"\nMa tran D = A.C\n";
     NhanMaTran(A,C,D,m,n,p);
     XuatMaTran(D,n,p);
     getch();
  }

  clickoncedotvn
  Nhập môn
  Nhập môn

  Tổng số bài gửi: 1
  Points: 1
  Join date: 16/04/2012

  Cộng trừ ma trận

  Bài gửi  clickoncedotvn on Mon Apr 16, 2012 10:51 pm

  Anh ơi, các bài viết của anh khá hay, nhưng hình như nó viết bằng c++ chứ nhỉ không phải c đúng không ạ

   Hôm nay: Fri Apr 25, 2014 4:13 pm