Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Share

  admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi: 1203
  Points: 2998
  Join date: 11/11/2009
  Age: 32
  Đến từ: Cần Thơ

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Bài gửi  admin on Mon Mar 14, 2011 9:17 am

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GT
  1.1. Tầm quan trọng của CTDL & GT trong một đề án tin học
  1.1.1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu
  1.1.2. Xây dựng giải thuật
  1.1.3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  1.2. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
  1.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu
  1.2.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
  1.3. Kiểu dữ liệu
  1.3.1. Khái niệm về kiểu dữ liệu
  1.3.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở
  1.3.3. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
  1.3.4. Kiểu dữ liệu con trỏ
  1.3.5. Kiểu dữ liệu tập tin
  Câu hỏi và bài tập
  CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (Searching)
  2.1. Khái quát về tìm kiếm
  2.2. Các giải thuật tìm kiếm nội
  2.2.1. Đặt vấn đề
  2.2.2. Tìm tuyến tính
  2.2.3. Tìm nhị phân
  2.3. Các giải thuật tìm kiếm ngoại
  2.3.1. Đặt vấn đề
  2.3.2. Tìm tuyến tính
  2.3.3. Tìm kiếm theo chỉ mục
  Câu hỏi và bài tập
  CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)
  3.1. Khái quát về sắp xếp
  3.2. Các giải thuật sắp xếp nội
  3.2.1 Sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ
  3.2.2. Sắp xếp bằng phương pháp chọn
  3.2.3. Sắp xếp bằng phương pháp chèn
  3.2.4. Sắp xếp bằng phương pháp trộn
  3.3. Các giải thuật sắp xếp ngoại
  3.3.1. Sắp xếp bằng phương pháp trộn
  3.3.2. Sắp xếp theo chỉ mục
  Câu hỏi và bài tập
  CHƯƠNG 4: DANH SÁCH (LIST)
  4.1. Khái niệm về danh sách
  4.2. Các phép toán trên danh sách
  4.3. Danh sách đặc
  4.3.1. Định nghĩa
  4.3.2. Biểu diễn danh sách đặc
  4.3.3. Các thao tác trên danh sách đặc
  4.3.4. Ưu nhược điểm và Ứng dụng
  4.4. Danh sách liên kết
  4.4.1. Định nghĩa
  4.4.2. Danh sách liên kết đơn
  4.4.3. Danh sách liên kết kép
  4.4.4. Ưu nhược điểm của danh sách liên kết
  4.5. Danh sách hạn chế
  4.5.1. Hàng đợi
  4.5.2. Ngăn xếp
  4.5.3. Ứng dụng của danh sách hạn chế.
  Câu hỏi và bài tập
  CHƯƠNG 5: CÂY (TREE)
  5.1. Khái niệm – Biểu diễn cây
  5.1.1. Định nghĩa cây
  5.1.2. Một số khái niệm liên quan
  5.1.3. Biểu diễn cây
  5.2. Cây nhị phân
  5.2.1. Định nghĩa
  5.2.2. Biểu diễn và Các thao tác
  5.2.3. Cây nhị phân tìm kiếm
  5.3. Cây cân bằng
  5.3.1. Định nghĩa – Cấu trúc dữ liệu
  5.3.2. Các thao tác
  Câu hỏi và bài tập
  ÔN TẬP (REVIEW)
  Hệ thống lại các Cấu trúc dữ liệu và các Giải thuật đã học
  Câu hỏi và Bài tập ôn tập tổng hợp
  Download: tại đây
  PASSWORD: www.viet-ebook.co.cc

   Hôm nay: Wed Apr 16, 2014 11:42 pm